Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 12/12/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 37

Minimálny počet bodov: 110​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date: 13/12/2018 - 11:40

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Joost  KUHLMANN

Zastupujúci predseda

Fotini DIONYSSOPOULOU
Birgitt THENNER

Členovia

Stefan KOHLER
Zoltan SZELES
Elke HEINE
Risto NIEMINEN
Igor JELINSKI
Christian SCHEINERT
Eirini VLACHAKI
Matthias LUDWIG
Maurits PINO
Anna Elisabeth THUM
Marco RATTO
Stan MAES
Barry ROBERTSON
Jean-Luc SION
Mihai Cristian DRAGOTA
Gabor Zsolt PATAKI
Marco FORMENTINI
Dario BUONO
Justyna GNIADZIK
Tilemahos EFTHIMIADIS
Jerica ZUPAN
Rita LIUDVINAVICIUTE
Eckehard ROSENBAUM
Jacques LECARTE

Zastupujúci členovia

Mattias LEVIN
Martin HRADISKY
Christine FRAYNE
Rafael GALVEZ VIA
Michael MOSCHOLIOS
Paul ZAHRA
Catherine VIEILLEDENT-MONFORT
Zoltan MACSIK
Jean-Stéphane LE GLAUNEC
John SHEEHY
Peter WEISS
Luca DALPOZZO
Rafal WIELADEK

Post date: 11/10/2018 - 10:45

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 03/05/2018

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 102

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Post date: 03/05/2018 - 14:23

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Joost  KUHLMANN

Zastupujúci predseda

Fotini DIONYSSOPOULOU
Birgitt THENNER

Členovia

Stefan KOHLER
Zoltan SZELES
Elke HEINE
Risto NIEMINEN
Igor JELINSKI
Christian SCHEINERT
Eirini VLACHAKI
Matthias LUDWIG
Maurits PINO
Anna Elisabeth THUM
Marco RATTO
Stan MAES
Barry ROBERTSON
Jean-Luc SION
Mihai Cristian DRAGOTA
Gabor Zsolt PATAKI
Marco FORMENTINI
Dario BUONO
Justyna GNIADZIK
Tilemahos EFTHIMIADIS
Jerica ZUPAN
Rita LIUDVINAVICIUTE
Eckehard ROSENBAUM

Zastupujúci členovia

Mattias LEVIN
Martin HRADISKY
Christine FRAYNE
Rafael GALVEZ VIA
Michael MOSCHOLIOS
Paul ZAHRA
Catherine VIEILLEDENT-MONFORT
Zoltan MACSIK
Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Post date: 03/05/2018 - 14:19

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 12/03/2018

Počet uchádzačov pozvaných na testy hodnotiacej fázy: 95

Talent screener – minimálny počet bodov potrebný na pozvanie na testy hodnotiacej fázy: 40​

Post date: 13/03/2018 - 11:03

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 15/02/2018

Počet uchádzačov prijatých do ďalšej fázy testovania (Talent screener): 383

Post date: 19/02/2018 - 14:47

Počet prihlášok: 602

Post date: 21/12/2017 - 11:49

Z dôvodu údržby budú používateľské kontá EPSO nedostupné.

Od: 07/12/2017 - 09:00

Do: 07/12/2017 - 13:00

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

 

Post date: 04/12/2017 - 14:11

Z dôvodu údržby budú používateľské kontá EPSO nedostupné.

Od: 01/12/2017 - 13:00

Do: 01/12/2017 - 14:00

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

 

Post date: 30/11/2017 - 15:38