Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Publication of final selection procedure results in the candidates’ EPSO accounts: 13/03/2019Number of candidates on the list: 11Minimum score: 204The list will be published on our website within approximately one month of the publication of the final selection procedure results in the candidates' EPSO accounts.

Post date: 25/04/2019 - 21:05

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Vavrik, Peter

Ruppeka, Linda

Zastupujúci predseda

Saliba, Paul

Le Glaunec, Jean-Stéphane

Členovia

Diget, Mette

Arras, Moonika

Birzniece, Zane

Houen, Soeren

Stolfot, Ann

Granateka, Irena

Mangan, Francis

Gotovac, Miljenko

Ogrinc, Anze

O'Finneadha, Labhras

Vukotic, Sanja

Senk, Polona

Zastupujúci členovia

Schmidt, Gitte

Allik, Mihkel

Grasis, Marks

Humphries, Michael

Mallene, Meelik

Dika, IlzeHade, Sean

Miskulin, Igor

Rogovič Bičić, Tanja

Abbott, Róisín

Groselj, Aljaz

Post date: 28/11/2018 - 17:34

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 03/08/2018

Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 28

Minimálny počet bodov potrebný na pozvanie: 57​

Post date: 03/08/2018 - 16:12

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 22/03/2018

Number of candidates invited to the translation tests: 48

All candidates who passed the test(s) and who fulfil the eligibility conditions are admitted.

Post date: 23/03/2018 - 10:44

Z dôvodu údržby bude počítačový rezervačný systém offline

Od: 07/01/2018 - 03:00

Do: 07/01/2018 - 14:00

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

 

Post date: 04/01/2018 - 14:02

Z dôvodu údržby bude počítačový rezervačný systém offline

Od: 17/12/2017 - 12:00

Do: 17/12/2017 - 14:00

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

 

Post date: 14/12/2017 - 14:24

Z dôvodu údržby bude počítačový rezervačný systém offline

Od: 10/12/2017 - 14:00

Do: 10/12/2017 - 20:00

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

 

Post date: 08/12/2017 - 17:03

Počet prihlášok: 120

Post date: 07/12/2017 - 15:12

Kvôli údržbe nebude na webovej lokalite možný prístup k niektorým našim vzorovým testom v čase

od: 19/11/2017 - 15:00

do: 19/11/2017 - 17:00

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

 

 

Post date: 16/11/2017 - 16:42