Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 30/10/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 7

Minimálny počet bodov: 161​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date: 31/10/2018 - 10:15

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 23/07/2018

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 8

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Post date: 23/07/2018 - 11:37

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 21/02/2018

Number of candidates invited to the translation tests: 21

All candidates who passed the test(s) and who fulfil the eligibility conditions are admitted.

Post date: 26/02/2018 - 16:29

Počet prihlášok: 26

Post date: 26/02/2018 - 16:24

Kvôli údržbe nebude na webovej lokalite možný prístup k niektorým našim vzorovým testom v čase

od: 14/01/2018 - 14:00

do: 14/01/2018 - 16:00

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

 

 

Post date: 11/01/2018 - 16:33

Konečný termín na podanie prihlášky do výberového konania Právnici lingvisti pre lotyšský jazyk (LV) sa predlžuje!

Nový termín: 30/01/2018 - 12:00.

Všetky súvisiace informácie o tomto výberovom konaní  a prihlášku nájdete na tejto webovej stránke.

Post date: 08/01/2018 - 12:52

Kvôli údržbe nebude na webovej lokalite možný prístup k niektorým našim vzorovým testom v čase

od: 07/01/2018 - 03:00

do: 07/01/2018 - 14:00

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

 

 

Post date: 03/01/2018 - 15:37

Kvôli údržbe nebude na webovej lokalite možný prístup k niektorým našim vzorovým testom v čase

od: 17/12/2017 - 12:00

do: 17/12/2017 - 14:00

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

 

 

Post date: 14/12/2017 - 14:15
Kvôli údržbe nebude na webovej lokalite možný prístup k niektorým našim vzorovým testom v čase

od: 10/12/2017 - 14:00

do: 10/12/2017 - 20:00

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

 

Post date: 08/12/2017 - 17:17

Z dôvodu údržby budú používateľské kontá EPSO nedostupné.

Od: 07/12/2017 - 09:00

Do: 07/12/2017 - 13:00

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

 

Post date: 04/12/2017 - 14:11