Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 06/03/2019

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 136

Minimálny počet bodov: 61​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date: 08/03/2019 - 14:48

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 14/09/2018

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 307

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Post date: 27/09/2018 - 16:52

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Dehon, Pierre-Jacques

Zastupujúci predseda

Westberg, Lena
Jaracz, Aneta
Megalidis, Dimosthenis

Členovia

Alves Dos Santos, Catherine
Bertolini, Elena
Bessi, Evangelia
Bruno, Stefana
Carnol, Johanna Anna
De Brabander, Liesbet
Debille, Godelieve
Decoutere, Dominiek
Dehoy, Jean-Marc
Delgado-Saez, Rogers
Delikari, Anastassia
Escofet Leon, Pilar
Fernandez Peinado, Manuel
Garzone, Luigi
Goulakis, Byron
Hock, Petra
Horgasz, Tamas
Ioannou, Efrosyni
Jaeger, Stephan 
Judge, Christina
Kitrimi, Chrissoula
Kreutz, Myriam
Krikelas-Passaris, Alexandros
Lemoigne, Brigitte
Lundquist, Cecilia
Marechal, Aude
Mendes Ribeiro, Maria Do Ceu
Miro Radua, Nuria
Molina Rojas, Noelia
Moselund, Liss
Olejnik, Marcin
Petrolati, Maria Adele
Placci, Giovanni
Pletschette, Suzette
Prousalidou, Poly
Rios Olmedo, Ana
Saliba, Paul
Sbordoni, Alessandra
Scheerens, Dominique
Serrano Jimenez, Carmen
Travaglia, Bettina
Tsoraklidis, Lazaros
Valldeoriola, Sandra
Zanchetta, Sandrine
Zogas, George

Zastupujúci členovia

Lemoigne, Brigitte

Dehoy, Jean-Marc

Decoutere, Dominiek

Delikari, Anastassia

Zogas, George

Ioannou, Efrosyni

Kitrimi, Chrissoula

Judge, Christina

Moselund, Liss

De Brabander, Liesbet

Horgasz, Tamas

Delgado-Saez, Rogers

Mendes Ribeiro, Maria Do Ceu

Fernandez Peinado, Manuel

Pletschette, Suzette

Kreutz, Myriam

Serrano Jimenez, Carmen

Alves Dos Santos, Catherine

Petrolati, Maria Adele

Placci, Giovanni

Garzone, Luigi

Travaglia, Bettina

Post date: 20/09/2018 - 18:03

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 02/07/2018

Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 305

Minimálny potrebný počet bodov: 69,947​

Post date: 04/07/2018 - 12:38

Počet prihlášok: 2311

Post date: 15/02/2018 - 12:34

Z dôvodu údržby budú používateľské kontá EPSO nedostupné.

Od: 07/12/2017 - 09:00

Do: 07/12/2017 - 13:00

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

 

Post date: 04/12/2017 - 14:11

Z dôvodu údržby budú používateľské kontá EPSO nedostupné.

Od: 01/12/2017 - 13:00

Do: 01/12/2017 - 14:00

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

 

Post date: 30/11/2017 - 15:38