Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 31/07/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 7

Minimálny počet bodov: 114,5​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Post date: 02/08/2018 - 16:16

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 26/01/2018

Počet uchádzačov pozvaných na testy hodnotiacej fázy: 21

Talent screener – minimálny počet bodov potrebný na pozvanie na testy hodnotiacej fázy: 5​

Post date: 05/02/2018 - 14:34

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO (prvá fáza): 15/12/2017

Počet uchádzačov prijatých do ďalšej fázy testovania (Talent screener): 30

Post date: 19/12/2017 - 11:31

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Marijana NIKOLIC

Zastupujúci predseda

Christian WOLMERUD

Členovia

Dorte HIERL THISTED
Srdan RAHELIĆ
Etleva CAMILLERI
Yvonne HOOGLAND
Spela TERBOVC
Jaana NIEMINEN-LINQUIST

Zastupujúci členovia

Caspar CURDT-CHRISTIANSEN
Maja KUSAN
James BORG
Willem MEIJST
Tina GROSEL DAVIES
Paula CANDELL
Joseph CARUAN
Satu NIEMINEN
Liesbet DE BRABANDER
Frédéric QUEVY

Post date: 18/12/2017 - 10:52

Počet prihlášok: 63

Post date: 14/11/2017 - 11:07

Kvôli údržbe nebude na webovej lokalite možný prístup k niektorým našim vzorovým testom v čase

od: 15/10/2017 - 15:00

do: 15/10/2017 - 17:00

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

 

Post date: 13/10/2017 - 17:18