Skočiť na hlavný obsah

Zákazky úradu EPSO

Otvorené verejné súťaže

Vyhľadať všetky otvorené verejné súťaže Európskeho úradu pre výber pracovníkov na portáli eTendering.

 

Propagácia ex post

Každoročné zverejňovanie zmien v zmluvách (pod prahovými hodnotami podľa smernice a na základe článku 114a nariadenia o rozpočtových pravidlách):

Propagácia ex post – rok 2017