Skočiť na hlavný obsah

Rozmanitosť a začlenenie

Picture showing 6 people

EÚ vníma rozmanitosť ako zdroj obohatenia, inovácií, tvorivosti a sily. V rozmanitom a inkluzívnom prostredí dostávajú všetky osoby bez ohľadu na svoj pôvod rovnaké príležitosti, majú v ňom pocit spolunáležitosti a sú oceňované za svoj jedinečný prínos.

Zabezpečenie spravodlivého výberového konania je len prvým krokom na prilákanie rozmanitej škály talentovaných uchádzačov o zamestnanie.

Inštitúcie, orgány a agentúry EÚ sú rovnako odhodlané zachovať rozmanitosť a vytvoriť inkluzívne pracovisko. Na ten účel prijali sériu cielených opatrení, ako sú napríklad:

  • politiky, ktoré majú zabezpečiť, aby sa všetci zamestnanci EÚ cítili ocenení a boli schopní vyjadriť svoj plný potenciál počas celej svojej kariéry,
  • politiky na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, telepráca a pružné formy organizácie práce pre všetkých zamestnancov,
  • odborná príprava manažérov a zamestnancov zameraná na riešenie a nápravu diskriminácie, obťažovania, šikany, rozdeľujúceho alebo nevhodného správania na pracovisku.

Ďalšie informácie o rozmanitosti a začlenení v inštitúciách a orgánoch EÚ nájdete na tejto tematickej webovej stránke.

Úrad EPSO podporuje rovnaké príležitosti a rozmanitosť vo svojich osvetových činnostiach s cieľom prilákať rôzne talenty zo všetkých členských štátov EÚ. Okrem toho prijíma cielené komunikačné opatrenia, ako je výzva na spoluprácu s organizáciami EÚ zameranými na rozmanitosť a začlenenie. Úrad EPSO túto výzvu vyhlásil s cieľom osloviť širšie spektrum talentov s cieľom zabezpečiť, aby bola v skupine uchádzačov a v konečnom dôsledku v inštitúciách Únie lepšie zastúpená rozmanitosť EÚ.