Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Ako si môžem zmeniť termín počítačových testov?

Počas obdobia rezervácie a testovania si môžete termín testu pozostávajúceho z otázok s voliteľnými odpoveďami zmeniť, a to podľa dostupných možností a za týchto podmienok:

  • Najskôr by ste mali počkať, kým sa pôvodné potvrdenie rezervácie nahrá do vášho používateľského konta EPSO (obvykle do 24 hodín od rezervácie), pretože obsahuje číslo potvrdenia a kód, ktoré budete potrebovať na zmenu termínu;
  • zmenu termínu svojho testu musíte uskutočniť najneskôr jeden deň pred pôvodným termínom;
  • môžete si vybrať len z termínov, ktoré sa zobrazia v systéme;
  • máte možnosť zmeniť miesto testovacieho centra (ak bude k dispozícii);
  • musíte uskutočniť celý postup zmeny termínu, a to až kým sa neobjaví posledná obrazovka, v opačnom prípade platí váš pôvodný termín;
  • musíte si vytlačiť a do testovacieho centra priniesť aktualizované potvrdenie rezervácie. 

Na rezervačný systém spoločnosti Prometric sa môžete dostať kliknutím na odkaz v emailovom potvrdení doručenom na vaše konto EPSO.

Pozrite si tento odkaz s jednotlivými krokmi postupu zmeny termínu.

 

Mimoriadne okolnosti

Za mimoriadnych okolností (medzi ktoré patrí napríklad vážne ochorenie, narodenie dieťaťa, úmrtie manžela/manželky, dieťaťa, rodiča, brata alebo sestry) môže EPSO povoliť zmenu termínu, ak budú náhradné termíny k dispozícii.

Nemôžete požiadať o zmenu termínu (a to ani za výnimočných okolností):

  • počas posledných 7 kalendárnych dní testovacieho obdobia, ktoré trvá viac ako 14 kalendárnych dní,
  • počas posledných 3 kalendárnych dní testovacieho obdobia, ktoré trvá maximálne 14 kalendárnych dní,

Bezodkladne by ste mali kontaktovať úrad EPSO a ako dôkaz mu poskytnúť všetku náležitú dokumentáciu (napr. lekárske potvrdenie), ktorá musí zahŕňať rezervovaný termín testu.

O rozhodnutí vás budeme informovať hneď po jeho prijatí. Upozorňujeme vás však, že v zmysle vyššie uvedeného sa bude prihliadať len na riadne odôvodnené mimoriadne okolnosti.

Termín testu nemožno zmeniť pri prípadovej štúdii, písomnom odbornom teste, simulovanom vybavovaní elektronickej pošty a prekladových testoch.