Skočiť na hlavný obsah

Ako si mám rezervovať termín na počítačové testy?

Dátumy začiatku a konca obdobia rezervácie vám oznámime cez vaše používateľské konto EPSO alebo na portáli EPSO. Odkaz na rezervačný systém nášho zmluvného partnera bude aktívny vo vašom používateľskom konte EPSO len počas tohto obdobia rezervácie.

Budete si môcť vybrať dátum, čas, krajinu a testovacie centrum v závislosti od dostupných možností. Upozorňujeme, že nie všetky testovacie centrá budú vždy uvedené ako dostupné. Plánovanie kapacity v rôznych testovacích centrách závisí od otváracích hodín každého testovacieho centra, počtu dostupných pracovných staníc, ako aj počtu kandidátov, ktorí si vybrali príslušné centrum.

Pre určité testy (prekladové testy, simulované vybavovanie elektronickej pošty) bude dostupný len obmedzenejší rozsah dátumov. Prípadová štúdia a písomný test z odboru sú vo všeobecnosti organizované v ten istý deň pre všetkých uchádzačov.

Môžete si vybrať aj iné testovacie centrum ako to, ktoré ste uviedli v prihláške.

Po aktivácii odkazu na rezerváciu nájdete zoznam dostupných testovacích centier (vo všetkých členských štátoch EÚ a v prípade niektorých postupov na celom svete). Ak sa vám v stanovenom období nepodarí rezervovať si termín, vaša prihláška sa bude považovať za stiahnutú.

Pravidelne si kontrolujte svoje používateľské konto EPSO, pretože upozornenie e-mailom o aktivácii odkazu na rezerváciu neposielame.

Pri postupe rezervácie musíte prejsť všetky okná. Ak sa vám nevygenerovalo potvrdzujúce číslo a nedostali ste email od nášho zmluvného partnera, rezervácia neprebehla správne.

Všetci uchádzači majú na rezerváciu testu rovnaký počet dní bez ohľadu na to, kedy sa prihlásili.

Pozrite si snímky obrazovky s jednotlivými krokmi postupu rezervácie.