Skočiť na hlavný obsah

Môžem sa stať stážistom v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť?

Question categories:

Stáže v delegáciách EÚ v trvaní najviac 24 mesiacov poskytujú talentovaným a perspektívnym absolventom vysokých škôl príležitosť získať konkrétnu pracovnú skúsenosť a umožňujú im lepšie porozumieť úlohe, ktorú delegácie zohrávajú pri uskutočňovaní politík vonkajších vzťahov EÚ.

Viac informácií nájdete na stránke venovanej programu Mladí odborníci v delegácii.