Skočiť na hlavný obsah

Aké informácie musím poskytnúť v mojej sťažnosti?

Question categories:
  • Číslo výberového konania

  • Vaše číslo uchádzača

  • Podrobnosti rozhodnutia, ktoré je predmetom vašej sťažnosti
    (napr. neprijatie z dôvodu neadekvátneho vzdelania alebo odbornej skúsenosti, ktorá je príliš krátka alebo nesúvisí s oblasťou súťaže; nedostatočnej odbornej skúsenosti; nízkeho hodnotenia jednej/viacerých konkrétnych otázok z prehľadu schopností alebo hodnotenia spôsobilosti) 

  • Dôvody sťažnosti