Skočiť na hlavný obsah

Čo je to „výberová komisia“?

Question categories:

Pre každé výberové konanie na pozície stálych úradníkov sa ustanovuje osobitná výberová komisia, ktorá zodpovedá za výber kandidátov v každej fáze výberového konania a zostavuje konečný zoznam úspešných kandidátov. Každá výberová komisia sa skladá z úradníkov inštitúcií EÚ a obvykle pozostáva zo stálych a nestálych členov. Stálych členov vysiela do úradu EPSO ich inštitúcia obvykle na obdobie dvoch až štyroch rokov. Vďaka tomu sa zabezpečuje konzistentnosť v rámci výberových konaní. Nestáli členovia sa vymenúvajú do konkrétneho výberového konania napríklad z dôvodu ich odborných alebo jazykových znalostí.