Skočiť na hlavný obsah

Čo je to „rezervný zoznam“?

Question categories:

Uchádzači, ktorí úspešne absolvujú výberové konanie na miesta stálych úradníkov sú zaradení do rezervného zoznamu, z ktorého si ich inštitúcie vyberajú na základe svojich potrieb. Cieľom výberového konania teda nie je obsadiť konkrétnu pozíciu, ale vytvoriť rezervnú skupinu kandidátov, ktorých je možné podľa potreby zamestnať.

Ak po skončení fázy hodnotenia patríte do skupiny kandidátov s najvyšším skóre, budete zaradený do rezervného zoznamu.

Rezervné zoznamy sú v prípade všeobecných výberových konaní platné jeden rok. Pri iných pracovných profiloch sú platné tri roky. Platnosť rezervných zoznamov môže byť predĺžená v závislosti od potrieb inštitúcií.