Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Čo je to „oznámenie o výberovom konaní“?

Question categories:

Inštitúcie EÚ vyberajú zamestnancov do stáleho služobného pomeru na základe verejných výberových konaní. Každé z týchto výberových konaní je oznámené uverejnením oznámenia o výberovom konaní v Úradnom vestníku Európskej únie, ako aj na webovom sídle úradu EPSO. Oznámenie o výberovom konaní obsahuje úplný opis hľadaného profilu, minimálne požiadavky týkajúce sa vzdelania (a niekedy pracovných skúseností) a uvádzajú sa v ňom testy a iné postupy hodnotenia (navrhnuté na meranie vašich odborných zručností a radu kľúčových kompetencií), ktoré sa uskutočnia počas výberového konania. V oznámení o výberovom konaní sú uvedené aj informácie a pokyny, ako sa uchádzať o pracovnú pozíciu vo verejnom výberovom konaní. Vo všeobecnosti sa oznámenie o výberovom konaní uverejňuje v prvý deň obdobia podávania prihlášok.

Vzhľadom na veľmi veľký počet uchádzačov EPSO považuje túto formu výberového konania za najspravodlivejšiu a najtransparentnejšiu. Z tohto dôvodu sa nezohľadňujú prihlášky podané z vlastnej iniciatívy.