Skočiť na hlavný obsah

Čo je „verejné výberové konanie“?

Question categories:

Inštitúcie EÚ vyberajú kandidátov do stáleho služobného pomeru na základe verejných výberových konaní. Ide o testy a hodnotiace cvičenia na posúdenie odborných znalostí a niekoľkých kľúčových schopností uchádzačov. Vzhľadom na ich veľký počet je takýto výber zamestnancov najspravodlivejší a najtransparentnejší. Znamená to, že žiadosti o zamestnanie predložené z vlastnej iniciatívy sa nezohľadňujú.