Skočiť na hlavný obsah

Čo znamenajú jednotlivé platové triedy v prípade asistentov (AST)?

Question categories:
  • Kariérny postup asistenta tvoria platové triedy AST 1 až AST 11.
  • Noví zamestnanci sú zvyčajne zaradení do platovej triedy AST 1 alebo AST 3.
  • Uchádzači o pozíciu v platovej triede AST 1 musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie, relevantné predchádzajúce pracovné skúsenosti alebo zodpovedajúcu odbornú prípravu.
  • Uchádzači o pozíciu v triede AST 3 by mali mať ukončené stredoškolské vzdelanie, zodpovedajúcu odbornú prípravu a/alebo viacročnú prax v príslušnej oblasti.