Skočiť na hlavný obsah

Čo je používateľské konto EPSO?

Používateľské konto EPSO je elektronický záznam vašich osobných údajov a všetkých prihlášok na výberové konania EPSO. Priamy odkaz na vytvorenie alebo prihlásenie sa na vaše používateľského konto EPSO nájdete na všetkých stránkach webového sídla EPSO.

Úrad EPSO ho používa aj na zasielanie správ uchádzačom. Preto by ste si mali kontrolovať používateľské konto EPSO aspoň každé tri kalendárne dni.

Pred tým, ako sa prihlásite, budete vyzvaný, aby ste si vytvorili používateľské konto EPSO, ak ho ešte nemáte.

Môžete mať len jedno používateľské konto EPSO, ktoré by ste mali používať pre všetky výberové konania. Je prísne zakázané mať viac než jedno používateľské konto EPSO. Ak by ste si vytvorili viac kont, môžete byť v ktorejkoľvek fáze výberového konania vylúčený. V prípade nejasností sa na nás obráťte.

Na vytvorenie konta jednoducho kliknite na odkaz „Vytvoriť používateľské konto EPSO“ a vyplňte všetky požadované informácie.

Vaše osobné údaje a prístupové údaje k vášmu používateľskému kontu EPSO musia byť vždy aktualizované.

Ak úrad EPSO v ktoromkoľvek štádiu výberového konania zistí, že ste si vytvorili viac než jedno konto, môžete byť z konania vylúčený (pozri Všeobecné pravidlá platné pre verejné výberové konania, ktoré sú pripojené k tomuto oznámeniu)