Skočiť na hlavný obsah

Ako dlho je rezervný zoznam platný?

Question categories:

Rezervné zoznamy sú v prípade všeobecných výberových konaní platné jeden rok. Pri iných pracovných profiloch sú platné tri roky. Platnosť rezervných zoznamov môže byť predĺžená v závislosti od potrieb inštitúcií. Zaradenie do rezervného zoznamu však nezaručuje prijatie do zamestnania. Rozhodnutie o predĺžení platnosti rezervného zoznamu sa zvyčajne prijíma niekoľko týždňov pred skončením platnosti zoznamu a uverejňuje sa na webovom sídle EU Careers.