Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Môžem upravovať obsah prihlášky po jej potvrdení?

S výnimkou časovo neobmedzeného výberového konania CAST (pozri ďalšie informácie o tomto druhu výberového konania) už obsah prihlášky po jej potvrdení nemôžete upravovať, keďže úrad EPSO údaje okamžite spracuje.

 

Pokiaľ ide o časovo neobmedzené výberové konanie CAST:

Obsah prihlášky (prihlášok) do časovo neobmedzeného výberového konania CAST môžete upravovať kedykoľvek a takisto môžete kedykoľvek nahrať alebo aktualizovať svoj životopis v rámci používateľského konta EPSO.

Nezabudnite prihlášku (prihlášky) aspoň každých šesť mesiacov aktualizovať, ak chcete, aby údaje ostali pre náborové útvary viditeľné. Platí to bez ohľadu na to, či ste absolvovali testy úspešne alebo neúspešne.