Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Ako prebieha výber uchádzačov pri časovo neobmedzenom výberovom konaní CAST?

Question categories:

Podanie prihlášky pri časovo neobmedzenom výberovom konaní CAST ešte samo osebe neznamená, že dostanete pozvanie na testy. Iba uchádzači, ktorých náborové útvary zaradili do užšieho zoznamu, budú pozvaní na výberové testy, keď to bude potrebné.

Postup pri výbere pozostáva z týchto krokov:

  1. Uchádzači vyplnia a potvrdia svoju prihlášku (prihlášky) a aktualizovať ich aspoň každých šesť mesiacov, aby potvrdili svoj záujem a ich údaje zostali v databáze viditeľné.
  2. Náborové útvary v prípade potreby predbežne vyberú (zaradia do užšieho zoznamu) z databázy všetkých potvrdených a viditeľných prihlášok určitý počet uchádzačov, ktorých profily najviac zodpovedajú požiadavkám služby.
  3. Predbežne vybraní (do užšieho zoznamu zaradení) uchádzači sú pozvaní na výberové testy organizované úradom EPSO. Ide o počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami, ktoré sa usporadúvajú v testovacích centrách na celom svete.
  4. Uchádzači, ktorí uspejú vo výberových testoch, budú pozvaní na testy na účely prijatia do služobného pomeru organizované náborovými útvarmi. Súčasťou týchto testov môže byť pohovor a ďalšie formy hodnotenia.
  5. Uchádzači, ktorí uspejú v testoch na účely prijatia do služobného pomeru, môžu dostať ponuku zamestnania.