Skočiť na hlavný obsah

Čo sa stane po odoslaní prihlášky?

Question categories:

Náborové útvary budú vyhľadávať v databáze všetkých registrovaných uchádzačov a do užšieho zoznamu zaradia tých, ktorí najviac vyhovujú osobitným potrebám príslušného útvaru. Nezabudnite si prihlášku aktualizovať každých šesť mesiacov, aby vaše údaje ostali viditeľné a dali sa vyhľadávať v databáze.

Iba uchádzači zaradení do užšieho zoznamu budú vyzvaní, aby si prostredníctvom svojho používateľského konta EPSO rezervovali termín a absolvovali výberový test organizovaný úradom EPSO.

Pravidelne si kontrolujte svoje používateľské konto EPSO. Ak by ste boli zaradení do užšieho výberu, vyzvanie na rezerváciu termínu testu dostanete v deň, ktorým sa začína obdobie rezervácie. Odkaz na rezervačnú stránku je zvyčajne aktívny len niekoľko dní. Budete si môcť vybrať termín v navrhnutom časovom období nasledujúcom bezprostredne po období rezervácie.

Orientačné dátumy období rezervácie a testovania sú uverejnené na stránkach venovaných jednotlivým profilom na našom webovom sídle.

Ak si nerezervujete termín testu, rezerváciu zrušíte alebo sa nedostavíte do testovacieho centra, nebudete automaticky pozvaní na absolvovanie toho istého testu. Môžete byť predbežne vybraní neskôr pri ďalšej príležitosti.

Za vyhľadávanie a predbežný výber uchádzačov sú zodpovedné jednotlivé náborové útvary. Úrad EPSO je zodpovedný iba za organizáciu výberových testov a za to, že uchádzačov vyzve, aby si rezervovali termín testov.