Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Aké druhy testov budem musieť po zaradení do predbežného výberu (do užšieho zoznamu) absolvovať?

Question categories:

Ak vás náborový útvar predbežne vyberie (ak ste zaradený do užšieho zoznamu), budete pozvaní na dva typy výberových testov.

Po prvé, absolvujete sériu testov s voliteľnými odpoveďami na posúdenie všeobecných schopností verbálneho, numerického a abstraktného uvažovania (vo vašom 1. jazyku).

Potom absolvujete osobitný test schopností* zodpovedajúcich profilu a funkčnej skupine, o ktoré sa uchádzate (vo vašom 2. jazyku). 

Ak ste už úspešne absolvovali testy verbálneho, numerického a abstraktného uvažovania pre tú istú alebo vyššiu funkčnú skupinu, ale ešte ste neprešli testom schopností*, dostanete pozvánku len na test schopností*.

Úrad EPSO neorganizuje testy schopností pre profily vo funkčnej skupine I. Ak ste úspešne absolvovali testy uvažovania pre funkčnú skupinu I, môžete byť pozvaný na test schopností, ktorý organizuje náborový útvar.

Pokiaľ ide o všetky funkčné skupiny, náborový útvar vás môže požiadať, aby ste absolvovali testy, ktoré považuje za relevantné pre danú pracovnú pozíciu, ako napríklad test schopnosti formulovať text, vodičské skúšky atď. Všetky informácie o týchto testoch poskytnú náborové útvary.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Vzorové testy (v časti „Zmluvní zamestnanci“ – „Test na základe schopností“).

* Uchádzači o pracovné pozície patriace do lingvistických profilov (korektori a prekladatelia) namiesto testu schopností absolvujú test z jazykového porozumenia.