Skočiť na hlavný obsah

Prečo som sa nedostal do užšieho zoznamu uchádzačov pozvaných na výberové testy?

Question categories:

Časovo neobmedzené výberové konania CAST priťahujú veľký počet uchádzačov. Náborové útvary však vyberajú a do užšieho zoznamu zaradia len tých uchádzačov, ktorých profil najlepšie vyhovuje ich potrebám.