Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Čo sa stane, ak uspejem vo výberových testoch?

Question categories:

Ak uspejete vo výberových testoch (musíte získať minimálny počet bodov v každom teste, ako sa uvádza vo výzve), náborový útvar vás pozve na pohovor.

Platnosť výsledkov (odo dňa zverejnenia výsledkov vo vašom používateľskom konte EPSO) je takáto:

  • testy uvažovania – 10 rokov
  • test schopností – 5 rokov

Výsledky platia vždy pre profil a oblasť schopností, v ktorých ste boli testovaní a pre všetky nižšie funkčné skupiny (FS).

Príklad: Úspešne absolvujete testy uvažovania aj test schopností pre profil právo FS IV.

Tieto výsledky budú platné pre profil právo FS IV a takisto pre všetky nižšie funkčné skupiny v rámci tohto profilu, v tomto prípade FS III.

Znamená to, že vás môžu pozvať na pohovor na voľné pozície v oboch funkčných skupinách III a IV.

Keby ste však uspeli v testoch pre profil právo FS III, tieto výsledky by neplatili pre vyššie funkčné skupiny, v tomto prípade pre FS IV.