Skočiť na hlavný obsah

Čo sa stane, ak neuspejem vo výberových testoch?

Question categories:

Ak neuspejete v testoch uvažovania, test schopností*, ktorý ste absolvovali v rovnakom čase, nebude hodnotený.

Ak uspejete v testoch uvažovania, ale neuspejete v teste schopností*, výsledky vašich testov uvažovania sú platné.

Ak neuspejete v teste, platia tieto pravidlá:

  • Ak neuspejete v teste uvažovania, nemôžete byť nasledujúcich 6 mesiacov pozvaný(-á) na ďalší test uvažovania v rovnakej alebo vyššej funkčnej skupine. Môžete však byť pozvaný(-á) na testy uvažovania v nižších funkčných skupinách.
  • Ak neuspejete v teste schopností*, nemôžete byť nasledujúcich 6 mesiacov pozvaný(-á) na ďalší test schopností* pre rovnaký profil v rovnakej alebo vyššej funkčnej skupine. Môžete však absolvovať testy schopností* pre rovnaký profil v nižšej funkčnej skupine alebo pre iný profil.

Obdobie 6 mesiacov sa počíta odo dňa uverejnenia výsledkov vo vašom používateľskom konte EPSO.

Upozorňujeme, že po uplynutí obdobia 6 mesiacov náborové útvary nie sú povinné pozvať vás na opätovné testovanie.

*Uchádzači o pracovné pozície patriace do lingvistických profilov (korektori a prekladatelia) namiesto testu schopností absolvujú test z jazykového porozumenia.