Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Čo sa stane, ak úspešne absolvujem výberové testy, ale nespravím prijímacie testy?

Question categories:

Náborové útvary môžu pozvať niekoľko kandidátov na pohovor (a prípadne aj iné testy) na každé voľné pracovné miesto. Povinnosťou náborových útvarov je poskytnúť spätnú väzbu o výsledku pohovoru (prípadne aj o iných testoch).

Výsledky vášho výberového konania, ak ste pri tejto príležitosti neuspeli, však ostanú v platnosti (*) odo dňa uverejnenia na vašom používateľskom konte EPSO na obdobie:

  • 10 rokov (testy uvažovania),
  • 5 rokov (testy spôsobilosti),
  • 5 rokov (testy jazykového porozumenia).

Náborové útvary si vás môžu opätovne predbežne vybrať (na užší zoznam) a pozvať vás na pohovor (a ďalšie testy). 

Nezabudnite si aktualizovať prihlášku aspoň raz za šesť mesiacov, ak si želáte zostať viditeľný pre náborové útvary.

 

(*) Týka sa to len konaní CAST/P. Upozorňujeme, že vaše výsledky vo výberovom konaní CAST/P nie sú platné pre ostatné výberové konania.