Skočiť na hlavný obsah

Kedy a kde absolvujem výberové testy pre časovo neobmedzené výberové konanie CAST?

Question categories:

Na výberové testy budú pozvaní len uchádzači, ktorí boli predbežne vybraní (zaradení do užšieho výberu) náborovými útvarmi.

Ak ste sa dostali do užšieho výberu, dostanete do používateľského konta EPSO výzvu, aby ste si rezervovali termín testu. Táto výzva sa zvyčajne uverejňuje v prvý deň obdobia rezervácie vo vašom používateľskom konte EPSO. Kontrolujte si svoje používateľské konto EPSO aspoň dvakrát za týždeň. Test si musíte rezervovať a absolvovať v rámci stanovenej lehoty.

Testy sú počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami. Uskutočnia sa v testovacích centrách po celom svete.

Zoznam dostupných testovacích centier bude k dispozícii vo výzve na rezerváciu termínu a na webom sídle spoločnosti Prometric.

Upozorňujeme, že úrad EPSO neposkytuje náhradu cestovných výdavkov.