Skočiť na hlavný obsah

Aký druh zmluvy mi môžu ponúknuť?

Typ zmluvy bude závisieť od mnohých prvkov vrátane náborového útvaru.

Viac informácií o zmluvných podmienkach nájdete v bode 4 prílohy III k výzve na vyjadrenie záujmu.