Skočiť na hlavný obsah

Pri jednej z mojich otázok s voliteľnými odpoveďami sa vyskytol problém, čo mám robiť?

Ak máte o obsahu niektorej z testovacích otázok vážne pochybnosti, do troch kalendárnych dní odo dňa absolvovania testov kontaktujte nás (kontaktnú službu pre uchádzačov) výlučne prostredníctvom webovej stránky úradu EPSO, opíšte, čoho sa otázka týkala (obsah), aby sa dala identifikovať, a čo najzrozumiteľnejšie vysvetlite podstatu údajnej chyby. Uveďte svoje číslo uchádzača (pozri príslušnú prílohu oznámenia o výberovom konaní).

Ak identifikovaná otázka ani napriek dôkladnej kontrole kvality nespĺňa zavedené prísne kritériá kvality úradu EPSO, uplatnia sa tieto nápravné opatrenia:

  • otázka sa musí opraviť alebo odstrániť z databázy;
  • otázka sa zruší („zneutralizuje sa“) a body sa prerozdelia medzi zostávajúce otázky testu.
  • Ak dôjde k zrušeniu otázky, zohľadní sa to v podrobných výsledkoch, pričom zrušenie bude označené písmenom „N“.