Skočiť na hlavný obsah

Myslím si, že som mal(-a) byť prijatý(-á) na základe mojej kvalifikácie a/alebo pracovných skúseností.

Vaše osobné presvedčenie, ako by sa mala hodnotiť vaša kvalifikácia/skúsenosti, je subjektívne a nemôže nahradiť posúdenie výberovej komisie. Nepredstavuje nevyvrátiteľný dôkaz zjavnej chyby, ktorej sa dopustila výberová komisia.

Hodnotiace kritériá výberovej komisie zvyčajne zahŕňajú zoznam aspektov, ktoré považuje za relevantné v súvislosti so študovanými predmetmi, získanými diplomami, s úrovňou vzdelania osvedčeného diplomom, relevantnosťou, úrovňou a trvaním pracovných skúseností. 

Rôzne dôvody môžu objasniť rozhodnutie výberovej komisie vylúčiť vás na základe vopred stanovených výberových kritérií:

  • Váš diplom dostatočne nesúvisí s oblasťou výberového konania.
  • Vaše vzdelanie osvedčené diplomom nie je na dostatočnej úrovni/nemalo dostatočné trvanie.
  • Vaše skúsenosti dostatočne nesúvisia s oblasťou výberového konania. 
  • Vaše skúsenosti v tejto oblasti sú príliš krátke.
  • Nemáte dostatočné relevantné skúsenosti od získania diplomu požadovaného na toto výberové konanie.