Skočiť na hlavný obsah

Prečo je moje hodnotenie v predbežnom teste také nízke?

Question categories:

V prvom rade, vaše osobné presvedčenie o tom, ako mal byť ohodnotený váš predbežný test je subjektívne a nemôže nahradiť posúdenie výberovej komisie. Nepredstavuje nevyvrátiteľný dôkaz zjavného pochybenia komisie.

Hodnotenie komisie ovplyvňuje viacero prvkov, keďže sa zakladá na vopred stanovených hodnotiacich kritériách a komentároch hodnotiacej osoby.

Napríklad v prípade prekladových testov sa body strhávajú za tieto chyby:

  • opomenutia,
  • významové, gramatické a terminologické chyby alebo chyby v registri,
  • problémy pri prenose zmyslu textu na preklad,
  • nedostatočná slovná zásoba,
  • nedokončený preklad
  • atď.

Mali by ste vziať do úvahy, že z právneho hľadiska:

  • hodnotenie zvyčajne anonymne vykonávajú kvalifikovaní hodnotitelia podľa „hodnotiacej tabuľky“,
  • hodnotiace osoby musia dodržiavať prísne pravidlá s ohľadom na normy kvality,
  • sa za chyby strhávajú body (pri prekladových testoch).