Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Všimol som si nesúlad medzi poznámkami k môjmu pohovoru na základe znalostí a výsledkami, ktoré som dosiahol v časti „Hodnotenie skúseností“. Ide o chybu?

Hodnotenie skúseností je súčasťou fázy prijímania, v ktorom sa výber uskutočňuje výhradne na základe informácií uvedených v časti prihlášky s názvom „Hodnotenie skúseností“. Pohovor na základe znalostí je štruktúrovaný pohovor, ktorý vychádza z informácií uvedených v časti „Hodnotenie skúseností“ a je určený na posúdenie vašich konkrétnych schopností. Keďže sa vaše výsledky môžu líšiť podľa vášho výkonu, dobré výsledky v časti „Hodnotenie skúseností“ nevyhnutne neznamenajú, že dosiahnete dobré výsledky pri štruktúrovanom pohovore.