Skočiť na hlavný obsah

Môžem požiadať o kópiu mojich neoznámkovaných písomných/praktických testov?

Question categories:

Áno, okrem prípadov, keď sa plánuje opätovné použitie obsahu týchto testov. V takých prípadoch vás o tejto skutočnosti budeme včas informovať v oznámení o výberovom konaní a/alebo v pozvánke na predmetné testy.