Skočiť na hlavný obsah

Môžem podať administratívnu sťažnosť (na základe článku 90) skôr, ako mi bude doručená odpoveď na moju žiadosť o preskúmanie (v tej istej veci)?

Question categories:

Nie. Ak to považujete za potrebné, mali by sa tak urobiť po doručení odpovede na žiadosť o preskúmanie. Administratívna sťažnosť na základe článku 90 musí vychádzať z rozhodnutia, ktoré negatívne ovplyvňuje vaše právne postavenie uchádzača, t. j. v tomto prípade musí vychádzať zo zápornej odpovede výberovej komisie na preskúmanie. Lehota na podanie sťažnosti na základe článku 90 je 3 mesiace od oznámenia o rozhodnutí, ktoré chcete napadnúť.