Skočiť na hlavný obsah

Môžem podať návrh na začatie konania pred súdom?

Question categories:

Každý kandidát môže podať žalobu na Súd proti rozhodnutiu výberovej komisie alebo menovacieho orgánu, ktoré negatívne ovplyvňuje jeho právne postavenie uchádzača.

Odvolanie musí byť zaslané Súdu pre verejnú službu v lehote troch mesiacov a desiatich dní od oznámenia rozhodnutia, ktoré chce napadnúť.

Napadnuté rozhodnutie sa môže anulovať, ale Súd pre verejnú službu ho nemôže zmeniť.