Skočiť na hlavný obsah

Riskujem, že testy v hodnotiacom centre/fázu hodnotiaceho centra absolvujem proti konkurentom, ktorí môžu tieto testy absolvovať vo svojom materinskom jazyku. Nie je to nespravodlivé?

Question categories:

Výberová komisia nehodnotí vašu znalosť jazyka: za úroveň znalosti jazyka sa nepridávajú (ani neodoberajú) žiadne body. Úlohou testov v hodnotiacom centre/fázy hodnotiaceho centra je hodnotiť uchádzačov výlučne na základe ich schopností (pozri oznámenie o výberovom konaní), a neporovnávať ich navzájom.