Skočiť na hlavný obsah

Aké sú pravidlá správania v hodnotiacom centre?

Každá osoba, ktorá poruší tieto pravidlá správania, bude vykázaná z hodnotiaceho centra a vylúčená z výberového konania:

Diaľkové hodnotiace centrum:

  • Postupujte podľa pokynov, ktoré ste dostali v pozývacom liste.
  • Testy musíte absolvovať bez akýchkoľvek pomôcok alebo vybavenia.
  • Pokiaľ nie je v osobitných prípadoch uvedené inak, na stole nesmiete mať žiadne zakázané predmety (napríklad papier a pero, knihy, poznámky, inštrukcie, kalkulačky, počítače, notebooky, tablety, mobilné telefóny, fotoaparáty, akékoľvek druhy zariadení schopných zachytávať obraz, zvuk, video atď.).

Hodnotiace centrum s fyzickou prítomnosťou:

  • Vždy dodržiavajte pokyny personálu.
  • Potraviny a nápoje sú povolené len v čakárni.
  • Testy musíte absolvovať bez akýchkoľvek pomôcok alebo vybavenia s výnimkou pomôcok a vybavenia poskytnutých testovacím centrom.
  • Všetky zakázané predmety (napríklad papier a pero, knihy, opravná tekutina, poznámky, inštrukcie, aktovky, tašky, kalkulačky, počítače, notebooky, tablety, mobilné telefóny, fotoaparáty, akékoľvek druhy zariadení schopných zachytávať obraz, zvuk, video atď.) sa musia odložiť do poskytnutých skriniek. (Zariadenia, ktoré vydávajú zvuk, sa musia vypnúť).
  • Fajčenie je prísne zakázané.
  • Akékoľvek hrubé, hanlivé alebo ohrozujúce správanie voči personálu alebo iným uchádzačom môže takisto viesť k vylúčeniu z výberového konania.