Skočiť na hlavný obsah

Ak som vo výberovom konaní EPSO/CAST/P1-4/2015 uspel v testoch uvažovania, ale neurobil som test schopností, môžem byť v rámci časovo neobmedzeného výberového konania CAST pozvaný len na test schopností?

Question categories:

Nie, ak ste vo výberovom konaní EPSO/CAST/P1-4/2015 uspeli len v testoch uvažovania, v rámci neobmedzeného výberového konania CAST (ďalšie informácie o tomto druhu výberového konania) dostanete pozvánku – ak sa znovu dostanete do užšieho výberu – na absolvovanie kompletného súboru testov (t. j.,testu uvažovania a testu schopností).