Skočiť na hlavný obsah

Môžem sa dostať do predbežného výberu (na užší zoznam) pre viac ako jeden profil a/alebo funkčnú skupinu?

Question categories:

Áno, môžete sa dostať do predbežného výberu (na užší zoznam) pre viac ako jeden profil a/alebo funkčnú skupinu.

Ak ste sa dostali do predbežného výberu viac ako jedenkrát (prostredníctvom viac ako jedného náborového útvaru) pre rovnaký profil v tej istej funkčnej skupine, testy budete musieť absolvovať len raz.

Ak ste sa dostali do predbežného výberu pre rôzne profily alebo funkčné skupiny, budete pozvaný absolvovať testy pre tieto rôzne profily alebo funkčné skupiny v poradí, v akom náborové útvary odoslali žiadosti o testovanie úradu EPSO.

Zamestnanci náborových útvarov, uchádzači ani EPSO nemôžu ovplyvniť poradie spracovania žiadostí o testovanie,

V prípade, že ste už uspeli v testoch uvažovania, môžete byť pozvaný na testy schopností* pre rôzne profily počas toho istého testovacieho obdobia.

* Uchádzači o pracovné pozície s lingvistickým profilom (korektori a prekladatelia) absolvujú namiesto testu schopností test jazykového porozumenia.