Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Čo je Talent Screener a ako funguje?

Talent Screener (prehľad schopností) pomáha komisiám vo výberových konaniach zameraných na špecializované profily určiť uchádzačov, ktorých profil najlepšie zodpovedá náplni práce a výberovým kritériám stanoveným v oznámení o výberovom konaní.

V časti Talent Screener vašej online prihlášky budete musieť odpovedať na súbor otázok. Otázky sú založené na výberových kritériách uvedených v oznámení o výberovom konaní a vaše odpovede bude posudzovať výberová komisia.

Všetci uchádzači vo výberovom konaní odpovedajú na rovnaký súbor otázok. Výberová komisia dostane odpovede každého uchádzača v rovnakej štruktúrovanej podobe, čo jej umožní objektívne posúdiť porovnateľné schopnosti a znalosti všetkých uchádzačov.

Takéto objektívne posúdenie zabezpečí výberová komisia tým, že použije rovnaké, vopred určené kritériá posudzovania pre všetkých uchádzačov v rámci rovnakej oblasti výberového konania.