Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Ako sa počítajú body v časti Talent Screener?

Počet bodov, ktoré môže uchádzač získať za každú odpoveď, je 0 až 4. 

Body sa potom vynásobia „váhou“ každého kritéria a vypočíta sa ich celkový počet. Celkový počet bodov sa porovná s ostatnými uchádzačmi a určia sa uchádzači, ktorých profily vyhovujú očakávaným pracovným úlohám najviac.