Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Čo sa myslí pod pojmom „váha“ kritérií v časti Talent Screener?

Výberová komisia pridelí každému výberovému kritériu alebo otázke váhu od 1 do 3, ktorá odzrkadľuje ich relatívny význam.