Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Aké informácie mám uviesť v časti Talent Screener a ako dlho mi bude trvať jej vyplnenie?

Vyhraďte si dostatok času na to, aby ste v rámci časti Talent Screener poskytli hodnotiacej komisii naozaj všetky informácie potrebné na posúdenie vašich odpovedí. Z uvedených odpovedí musí pre výberovú komisiu jasne vyplývať, či vyhovujete kritériám stanoveným pre požadovaný profil. Ak budete svoje odpovede formulovať tak, aby sa čo najviac dotýkali týchto kritérií, bude vaša časť Talent Screener relevantnejšia a bude sa dať ľahšie vyhodnotiť.

Venujte osobitnú pozornosť tomu, na čo sa otázka vzťahuje, a podľa toho aj odpovedajte. Vo všeobecnosti sa od vás bude žiadať, aby ste opísali tie aspekty svojho vzdelania, odbornej prípravy a praxe, ktoré sú pre danú otázku relevantné. Môžu sa od vás vyžadovať informácie ako meno zamestnávateľa, náplň práce, dátum nástupu do zamestnania a dátum skončenia pracovného pomeru, percentuálny podiel konkrétnych úloh atď.

Komisia pridelí body na základe relevantnosti, trvania, úrovne zodpovednosti a pracovných úloh uvedených v časti Talent Screener vašej online prihlášky.