Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Ako sa určí „prahová hodnota“?

Na určenie prahovej hodnoty sa výsledky uchádzačov zoradia zostupne podľa počtu získaných bodov. Komisia následne vyberie uchádzačov umiestnených na najvyšších miestach, ktorí môžu byť pozvaní do ďalšej fázy výberového konania (pozri otázku: Koľko uchádzačov prejde z fázy „talent screener“ do ďalšej fázy? Prahovou hodnotou je počet bodov najnižšie umiestneného uchádzača v tomto zozname.