Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Ako sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie?

Pred začiatkom výberu sa v súlade s oznámením o výberovom konaní schvália hodnotiace kritériá a tie sa dôsledne uplatňujú na všetkých uchádzačov tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie.