Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Ako hodnotiaca komisia určuje, koľko bodov pridelí jednotlivým odpovediam v časti Talent Screener?

Pred začiatkom výberu schváli výberová komisia v súlade s oznámením o výberovom konaní objektívne hodnotiace kritériá.

Počtom pridelených bodov potom výberová komisia vyhodnotí, do akej miery spĺňajú informácie uvedené vo vašej prihláške kritériá stanovené v hodnotiacom liste.