Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Kedy sa dozviem výsledky testu pozostávajúceho z otázok s voliteľnými odpoveďami?

  • Výsledky testov sa v testovacích centrách neposkytujú, oznámia sa prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO približne 3 až 5 týždňov po ukončení testovacieho obdobia.
  • Výsledky ešte pred uverejnením overí, schváli a potvrdí výberová komisia (pre výberové konania) alebo úrad EPSO (pre výberové konania CAST). Po oznámení výsledkov už nie je možné napadnúť presnosť otázok.