Skočiť na hlavný obsah

Prečo používa úrad EPSO počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami?

Question categories:

Hlavným cieľom testov kognitívnych schopností vypracovaných úradom EPSO je zmerať budúcim úradníkom EÚ ich kľúčové schopnosti v oblasti uvažovania, nielen znížiť počet kandidátov. Tieto testy, ktoré vychádzajú z osvedčených vedeckých štúdií, majú najvyššiu prediktívnu hodnotu pri posudzovaní budúcich výkonov v zamestnaní (v porovnaní s čisto znalostnými testami). Hoci uchádzači v rámci toho istého výberového konania nemajú rovnaké otázky, úroveň náročnosti jednotlivých testov je pre každého uchádzača identická, čím sa zaručí rovnaké zaobchádzanie. Platnosť a spoľahlivosť počítačových testov s voliteľnými odpoveďami bola potvrdená judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a Súdny dvor zároveň potvrdil, že tieto testy sú v súlade so zásadou spravodlivého a rovnakého zaobchádzania. Počítačové testy zároveň úradu EPSO umožňujú testovať na viacerých miestach a vo veľmi krátkom čase až niekoľko desiatok tisíc uchádzačov (30 000 uchádzačov v priebehu cca 4 týždňov), a to efektívnym a používateľsky ústretovým spôsobom, keďže nie je potrebné, aby všetci uchádzači absolvovali testy v ten istý deň a tú istú hodinu.