Skočiť na hlavný obsah

Ako sa testujú znalosti o EÚ a motivácia pracovať pre EÚ?

Question categories:
Záujem o európske záležitosti je aj naďalej jedným z hlavných faktorov pri prilákaní a výbere budúcich zamestnancov. Znalosti o EÚ a motivácia pracovať pre EÚ sa testujú v rôznych fázach výberového konania:
  • prostredníctvom online nástroja, ktorý uchádzači absolvujú ešte pred tým, než podajú prihlášku;
  • pri vypĺňaní prihlášky, kde uchádzači uvedú všetky štúdiá alebo odborné skúsenosti súvisiace s EÚ a opíšu svoju motiváciu pracovať pre EÚ;
  • počas testov v hodnotiacom centre, ktoré sa zakladajú na riešení scenárov vychádzajúcich z každodennej práce v inštitúciách EÚ. Scenáre navrhujú úradníci EÚ na základe skutočných situácií. Vyžadujú si hlbšie znalosti o činnosti inštitúcií, ich úlohách a vzájomnej spolupráci.
  • Uchádzači, ktorí sa zúčastňujú na výberovom konaní pre absolventov vysokých škôl na pozície administrátorov, absolvujú aj počas testovania v hodnotiacom centre motivačný pohovor. Počas tohto pohovoru odpovedajú na otázky typu: pôvod záujmu pracovať pre EÚ, povedomie a odhodlanie týkajúce sa hodnôt EÚ, znalosť súčasných a budúcich výziev EÚ, očakávania týkajúce sa kariéry v inštitúciách EÚ, poznatky o EÚ, jej histórii, inštitúciách a hlavných politikách.