Skočiť na hlavný obsah

Ako úrad EPSO zabezpečuje pri testovaní a hodnotení rovnosť príležitostí?

Question categories:

Všetky testy EPSO a spôsob ich hodnotenia sa podrobne analyzujú, aby sa zaistila korektnosť a zabránilo sa prípadnému negatívnemu vplyvu na určité skupiny uchádzačov. Úrad EPSO pracuje na tom, aby bol v súlade s úplne novou normou ISO pre postupy hodnotenia, a riadi sa Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Kľúčovým aspektom regulárnosti je rodová rovnosť, a preto sa úrad EPSO snaží prilákať uchádzačov obidvoch pohlaví a vyberať medzi nimi vyvážene. V praxi sa na niektoré miesta hlásia muži a ženy disproporčne. Vo všeobecnosti sú však žiadosti rodovo vyvážené a pri najnovšom výberovom konaní na všeobecných administrátorov (AD) bolo medzi úspešnými uchádzačmi 50 % mužov a 50 % žien.